woensdag 15 juni 2011

Vrijmetselarij viert Zomer St Jan. Wat is dat?


welkom op 30 januari 2012 
Lezing over evolutie volgens Teilhard de Chardin.
nadere info, klik hier

Auteur: Rudolph Kroon

Een broederlijk Zomer Sint Jan!

In alle vrijmetselaars loges wordt deze maand het Zomer St Jan gevierd en wel rond de dag dat de zon haar hoogste stand bereikt heeft. In de winter wordt bij de laagste stand het Winter St Jan gevierd.
Maar laat ik mij beperken tot het Zomer St Jan. Wat is dat eigenlijk? Wat vieren we?

Johannes de Doper
Deze feesten zijn van oorsprong al eeuwen bestaande (heidense) feestdagen, die door het christendom overgenomen zijn. In de winter wordt Johannes de Evangelist herdacht en in de zomer Johannes de Doper. Beide feesten hebben van oudsher met de zonnewende te maken: het langer of korter worden van de dagen.


Johannes de Doper is de naamgever van ons Zomer St Jan. In de bijbel wordt hij opgevoerd als profeet. Hij wordt de Doper genoemd omdat hij zondaars wees op het Laatste Oordeel en hen een uitweg bood door zich te laten reinigen in het water van de rivier de Jordaan nadat ze daaraan voorafgaande hun ziel al gereinigd hadden door te leven in gerechtigheid.
Die andere Johannes, Johannes de Evangelist, presenteert Johannes de Doper als iemand die niet het Licht zelf was, maar als wegbereider van het Licht. Het Licht als symbool van het Licht van de mensen, het Licht van de Liefde en dat in staat is alle dingen te bedekken, te geloven, hopen en aanvaarden.
Naar die Liefde, naar dat Licht in de duisternis van ons hart, zoeken we. Johannes de Doper wees ons de weg naar dat Licht en het is ook daarom dat de vrijmetselaar hem als voorbeeld neemt.
Het Zomer St Jan is dan ook een feestelijke bijeenkomst waarin wij gezamenlijk bij onszelf nagaan, ieder voor zich, of hij het afgelopen jaar zich daadwerkelijk gericht heeft op de weg naar het Licht. Een lange en moeilijke weg waarop wij steeds weer geconfronteerd worden met onze eigen tekortkomingen en zwakheden. Wij zullen voortdurend aan de Ruwe Steen, die wij zelf zijn, moeten werken om die Zuivere Kubieke steen (het Licht zo u wilt) die daarin verscholen ligt, te ont-dekken.

Na afloop een goed onthaal
Het Zomer St Jan wordt in mijn Loge ook gebruikt voor de installatie van nieuwe bestuursleden  en het bedanken van de aftredende bestuursleden.

En...... niet onbelangrijk, sluiten wij dit moment van bezinning af in de banketzaal met een feestelijk broedermaal.

 Zie ook: waarom zou je vrijmetselaar worden?
 contact

3 opmerkingen:

 1. Als de Zuivere Kubieke steen helder genoeg is zal er vast een straal afkomen die ieder voor zich kan gebruiken als stramien op deze lange moeilijke weg.

  Ik wens iedereen een wijs en helder nieuw bestuurstermijn toe.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. prettige winter Sint Jan toegewenst.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik zie nu pas dat dit bericht alweer van vorig jaar dateert. Vanavond is het bij ons ook weer zover in Bussum. Alle Bbr een goed zomerreces gewenst!

  BeantwoordenVerwijderen