dinsdag 16 november 2010

Waarom zou je vrijmetselaar worden.

Ja, goede vraag; waarom zou je? Er zijn maar een kleine 7000 vrijmetselaars in Nederland. Dus slechts enkelen op de totale bevolking hebben de stap genomen om aan te kloppen aan onze Tempelpoort om tot vrijmetselaar te worden ingewijd. Waar ligt dat aan? Heeft de vrijmetselarij dan voor zo weinig mensen iets te bieden? Voelen mensen zich niet aangetrokken tot de vrijmetselarij?

Ik weet voor mijzelf wel zeker dat de vrijmetselarij mij de afgelopen 21 jaar veel gebracht heeft. Eigenlijk was ik al vrijmetselaar zonder het te weten. Ik was en ben eigenwijs, een vrijdenker die voelde, zoals zo veel mensen, dat er meer moet zijn tussen hemel en aarde. Maar wat? En hoe kom ik daar achter? Dogmatische ideeën, leerstellingen van kerken wilde ik niet overnemen. Die zijn mij niet “eigen”. Ik wilde per sé zelf op zoek. Niet de gemakkelijkste weg overigens, maar ik kon niet anders. Ik kan toch alleen maar mijn eigen weg zoeken, mijn eigen positie bepalen tov mijzelf, de samenleving en tov het goddelijke, het scheppende of hoe u het maar wilt noemen. 

De vrijmetselarij bood en biedt mij nog steeds een methode, het instrumentarium om zelf die weg te gaan. Of ik nou katholiek, protestant, jood of moslim zou zijn of bij geen enkele kerk aangesloten was, ik was welkom. De vrijmetselarij bood mij een vrijplaats om mijn weg te vervolgen, maar nu volgens een specifieke en inspirerende methode: rituelen en symbolen enerzijds en anderzijds de open gedachtewisselingen met mensen die hoe verschillend dan ook, allemaal vrij zijn, of proberen te zijn, van dogma’s, tolerant zijn tov andere denkbeelden en elkaar vinden in de gemeenschappelijke drive het Licht in ons en in elkaar te zien, in het streven een beter mens te worden en de samenleving beter te maken, al verschillen we over de vraag wat “beter” is.

De vrijmetselaar oefent zich dan ook in tolerantie, in verdraagzaamheid, in het sluiten van vriendschappen. Kortom, in het vormen van een wereldwijde broederketen, niet alleen met broeder vrijmetselaren, maar liefst met alle mensen.
Daarvoor is het allereerst nodig jezelf goed te kennen (ken Uzelve), de struikelblokken in je zelf te ontdekken en weg te nemen. Zoals wij zeggen: de mens is een ruwe steen, maar in die ruwe steen bevindt zich de Zuivere Kubieke steen, het symbool van de Schoonheid, het symbool van je werkelijke zelf. Dit thema staat centraal in het leerlingenrituaal, de eerste graad.
 En deze Kubieke Steen laat zich beter inpassen in de muur van de te herbouwen Tempel der Schoonheid. Oftewel, hoe zuiverder, volmaakter de mens is, hoe meer hij voor de maatschappij kan betekenen. Iedere vrijmetselaar streeft naar een betere wereld, een betere maatschappij. De wijsheid, het inzicht dat je opdoet, heeft alleen werkelijke waarde als je daarmee wat doet in je omgeving, in de maatschappij. Daarom beëindigen wij onze bijeenkomsten ook met de zin: Keer terug naar het Westen (de maatschappij) en doe u daar kennen als vrijmetselaar. Dit thema staat centraal in het rituaal van de Gezel.
Tenslotte zoeken we naar het mysterie van het leven zelf, naar het goddelijke, naar het Licht, het spirituele of hoe u het wilt noemen. Dat thema staat in de meestergraad centraal.

De symbolen en ritualen zijn de verzinnebeelding van je innerlijk en helpen je op eigen wijze het hogere beginsel in je te zoeken. In deze Koninklijke Kunst heb ik mij de afgelopen 21 jaar beoefend. En ik zal overigens ook nog een lange weg te gaan hebben. Het einddoel heb ik niet scherp in beeld en zal ik ook niet bereiken, maar ik probeer wel mijn zoektocht bewust af te leggen. 

Ik realiseer mij dat dit wellicht wat wollig, wat idealistisch klinkt. Om een klein voorbeeld van één aspect te noemen om het wat concreter te maken, het volgende.  Als ik in mijzelf herken dat een ander, een collega bijvoorbeeld, in mijn allergie zit, en veelal ook andersom, herken ik dus een struikelblok in mijzelf. Ik heb daar last van, de ander heeft daar last van. Bewust probeer ik dan diegene open te benaderen en in hem te investeren. Dat vraagt innerlijke kracht. Hoewel het mij niet altijd lukt, bemerk ik toch vaak dat als je dat maar oprecht probeert, je vervolgens in een andere, betere relatie komt te staan met diegene. Niet alleen komt dat de relatie met die ander ten goede, maar je hebt ook jezelf weer wat beter leren kennen en een struikelblok in jezelf opgeruimd, de kubieke steen in je weer een beetje naar voren gehaald. Toch weer een klein beetje een beter mens geworden. 

Ik realiseer mij dat als u aan andere vrijmetselaren vraagt wat vrijmetselarij is en vooral wat het voor hun betekent, u steeds weer iets andere antwoorden zult krijgen. Waarom? Omdat wij allen anders in elkaar zitten. Wij ondernemen de bergwandeling naar de top die achter de wolken verscholen ligt, maar starten allemaal vanuit een ander punt waardoor wij verschillende obstakels onderweg te nemen hebben en mede daardoor andere interpretaties geven aan de ritualen en symbolen.
Zijn wij zo uniek? Nee, niet in ons doel, maar wel in onze methode. En ja, die methode spreekt de een wel en de ander niet aan.

Maar terugkomend op de vraag waarom er relatief zo weinig vrijmetselaren zijn, moet ik zelf ook een beetje raden. Belangrijkste reden is naar mijn idee, dat de vrijmetselarij van oudsher niet veel naar buiten treedt en ook over het algemeen niet actief nieuwe leden werft. Zij treedt niet veel naar buiten omdat de vrijmetselarij als organisatie geen inhoudelijke mening heeft over bijvoorbeeld maatschappelijke of religieuze onderwerpen. Individuele vrijmetselaren hebben wel hun eigen ideeën. Niet de vrijmetselarij als organisatie treedt naar buiten, maar de individuele vrijmetselaar. Iedere bijeenkomst wordt – zoals ik daarnet zei - afgesloten met de oproep: keert terug naar het Westen (de maatschappij) en doet u daar kennen als vrijmetselaar (dus op uw eigen wijze).
 En actieve ledenwerving is binnen de vrijmetselarij omstreden omdat wij niet aan “zieltjes winnen” doen, wij willen niet bekeren. Immers, bekeren tot wat!? Wij vinden dat het aspirant-lid uit innerlijk verlangen aan onze Tempelpoort dient aan te kloppen. Anderen, waaronder ik, zijn van mening dat als je niet communiceert over wat de vrijmetselarij is en te bieden heeft, iemand niet uit dat innerlijk verlangen bij je kan/zal aankloppen.
Nadeel van een gesloten houding is dat geheimzinnigheid ontstaat. Een geheimzinnigheid die, naar mijn overtuiging niet productief is. Het kan mensen naar de vrijmetselarij leiden die een geheim willen ontdekken dat er niet is en dus om de verkeerde reden toetreden. Geheimzinnigheid leidt ook gemakkelijk tot rare onzinverhalen over de vrijmetselarij, wat afkeer van toetreding tot gevolg kan hebben. Dat is dan eigenlijk jammer.
Eigenlijk zou je veronderstellen dat juist in deze tijd, waarin kerken leeglopen omdat mensen niet meer blind het kerkelijk gezag willen volgen, een tijd waarin de samenleving meer fragmenteert en oppervlakkiger wordt, juist meer mensen zoeken naar mysterie, spiritualiteit en verbeelding. De Vrijmetselarij is dan een goed alternatief voor diegene die zich afvraagt of er meer is tussen hemel en aarde en die op zoek is naar het geheim in hemzelf en naar een voor hem juiste levenshouding.

Webmaster
2010

Avond voor belangstellenden
L'Union Frédéric
zie ook: Hoe word je lid

14 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. mr anoniem in de huidige tijd proviteer je wel van de ruimdenkenden of kies je liever voor geen hulp bij een ernstige ziekte.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. ach ja de heer anoniem heeft het recht zijn mening aan te hangen ondanks het feit dat ik deze niet deel met hem, kan ik mij wel deels vinden in zijn mening, persoonlijk vind ik vrijmetselarij mysterieus, en daardoor heeft ze mijn interesse gewekt.
  de helaas grove retoriek van de heer anoniem is mij wel iets te kort door de bocht, hetzelfde kan over u gezegd worden meneer horus.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. "Ik was en ben eigenwijs, een vrijdenker die voelde, zoals zo veel mensen, dat er meer moet zijn tussen hemel en aarde. Maar wat? En hoe kom ik daar achter? Dogmatische ideeën, leerstellingen van kerken wilde ik niet overnemen. Die zijn mij niet “eigen”. Ik wilde per sé zelf op zoek."

  en dus ging je naar een clubje:

  -Die veel geheimen heeft (maar wel zogenaamd (symbolisch) in het open vizier opereert),
  -Je (serieuze!) beloftes laat maken, zonder dat jij weet waarom,
  -Je zegt te kunnen helpen en tevens vraagt om vertouwen,
  -Als ze kunnen helpen en zo een "goede" dingen doen voor de mensheid, met nadruk op ALS dat zo is, waarom dan niet gewoon je zaakjes openbaar? Laat zien wat je clubje zo geweldig heeft gedaan al die tijd.

  je medemens

  BeantwoordenVerwijderen
 5. ik zal het nog maar even herhalen. De vrijmetselarij heeft geen geheimen. Wat de vijmetselarij probeert te ontdekken is het geheim van het leven, het geheim in hemzelf. En dat zal hij zelf moeten ontdekken. Maar het lijkt wel dat hoe harder en vaker je uitlegt dat de vrijmetselarij geen geheimen kent, sommige mensen des te harder geloven dat er wel geheimen zijn. Het zij zo.
  Degene die ingewijd wordt als vrijmetselaar legt echt geen belofte af zonder te weten waarom. Voor de inwijding wordt de af te leggen belofte met de kandidaad besproken en uitgelegd wat deze betekent. De kandidaad kan dan alsnog desgewenst afzien van toetreding.
  een ander hardnekkig voorkomend idee is dat sommige mensen denken dat de vrijmetselarij politieke invloed heeft of allerlei goede doelen in de maatschappij probeert te realiseren. Beide doet de vrijmetselarij in nederland niet. Het eerste (politieke invloed) is zelf binnen de vrijmetselarij wereldwijd verboden. Niet de vrijmetselarij als organisatie manifesteert zich in de maatschappij, maar wel de individuele vrijmetselaren als prive personen. Zoals ook individuele leden van een tennisvereniging wethouder, bankdirekteur, maatschappelijk werker, muzicus of wethouder kunnen zijn. En ja, de meeste van onze loge-bijeenkomsten zijn niet voor het publiek toegankelijk.Bij mij thuis hangen ook geen webcams. Niet omdat wat bij mij thuis gebeurd geheim zou zijn, maar domweg omdat ik graag af en toe in de beslotenheid van mijn huis met mijn vrouw en kinderen wil kunnen praten en leven.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Rudolph Kroon,

   ten eerste dank voor je antwoord. (-:

   "Geheimen" is nogal een vaag begrip en inderdaad het clubje vrijmetselaars staat gewoon in het telefoonboek (dat is het geheim ook niet), maar als ik mandarijn/symbolisch communiceer en jij verstaat/begrijpt dat niet kan ik wel zeggen het is gewoon te horen/zien voor iedereen, helemaal eerlijk is dat niet imo. Een dove mens kun je een verhaal vertellen, maar horen doet hij niet. De vrijmetselarij is geen geheim, maar binnen de vrijmetselarij zijn wel geheimen.

   Ik durf te betwijfelen of u wel zo zeker kan zijn om te stellen dat: "Degene die ingewijd wordt als vrijmetselaar legt echt geen belofte af zonder te weten waarom." Misschien kunt u dat meer onderbouwen? Met name hoe u er zo zeker van kan zijn dat diegene dat weet, misschien is degene namelijk misleid net als andere leden.

   Ik geloof wel dat u als lid geloofd, dat de vrijmetselarij voor het "goede" staat. Echter durf ik mijzelf als medemens af te vragen of dat niet alleen voor leden/individuen en of bepaalde groeperingen is, of is dit echt voor de gehele mensheid. Wat word er überhaupt bedoeld met "goed" volgens de vrijmetselarij? Goed voor wie?

   Als je iemand vertrouwd, dan geef je diegene de mogelijkheid om dat te misbruiken. Een leermeester die mij zou zeggen geloof niks van mij en "kijk" zelf, zonder beloftes en dergelijke zou mij dan ook velen malen meer aanstaan. Dat vind ik persoonlijk eerlijker/transparanter. Zeker als deze leermeester mij dan ook trots kan laten zien wat er al voor goeds is bereikt, helaas zie ik hier bij de vrijmetselarij weinig van terug.

   je medemens

   Verwijderen
  2. Beste dhr Kroon,

   Ik vind dit wat ik allemaal heb gelezen heel erg interessant.
   De vrijmetselaars waren altijd heren waar ik mijn grootvader over heb horen praten, heren die in de maatschappij aanzien hebben.
   Toch tegenwoordig staan ze in het kwaad daglicht omdat ze in verband worden gebracht met de economische crisis.
   Waarom? Ik ben daar al achter gekomen.
   Een heleboel van die vrijmetselaars in de V.S. zijn vaak, ja, bankiers, rechters en doktoren mensen die in hoog aanzien staan.
   Maar het zijn intelecten die bij elkaar komen om te praten over andere dingen behalve hun werk zoals u al aangeeft, what is the meaning of life?
   Zoals ik al eerder aangaf ik vind de vrijmetselaars heel erg interessant, toch iets meer dan beroemde/beruchte White Club in Groot Brittanie.
   Niemand weet wat daar gebeurd...ik wel, en ik kan je zeggen het is niks goed.
   Je mag aanklopen aan hun deur ze laten je niet eens binnen, je gaat een hele procedure moeten doorlopen en als je niet meer dan 500.000 pond per maand verdient mag je het vergeten.
   Zelfs voetballers worden uitgesloten, bij deze jongens moet je echt iets hebben om met hun mee te mogen spelen.
   Dus voordat een ieder begint te oordelen, doe eerst wat meer onderzoek naar de meest geheime wereldclubjes dan zul je erachter komen dat er veel meer onder jou neus zit dan alleen de vrijmetselaars, ze bedoelen het immers goed dat kan je niet beweren van de beruchte skullandbones.
   The SkullandBones, deze jongens zijn erger dan de Klu Klux Klan, niet alleen zijn zo rechts dat ze op het verkeerde weg helft rijden ook komt nog kijken dat ze alleen maar zieke rituelen uitvoeren.
   Dus doe je onderzoek maar eens goed, ik heb nooit over zieke of misselijk makende dingen gehoord over de vrijmetselaars.

   Ik hoop mezelf binnenkort aan te sluiten tot de broederschap ik kijk er al naar uit.

   Met vriendelijke groeten,

   Jongeman woonachtig in Suriname, 20 jaar oud.

   Verwijderen
 6. Beste Anoniem,

  laat alstublieft iedereen in zijn waarde. Als bepaalde mensen zich er goed bij voelen om tot deze organisatie toe te treden hebben deze mensen hun goed recht.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik vond het een mooie uitleg

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ben zelf geen metselaar, maar goed gesproken! Waarom moet iedereen tegenwoordig weten wat bij buurvrouw in huis gebeurd? Van waar die angst voor mensen die niks met god of allah hebben? Waarom dan die haat tegen vrijmetselaars? Misschien dé afleiding, dat religie bewezen, voor 93% verantwoordelijk is voor de tot nu toe gevoerde oorlogen en moord partijen?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Wat een hoop onzin. Zo vrij ben je niet meer als je lid wordt van een sekte of welke club dan ook. Net zoals met de Bilderbergclub; alles wat achter gesloten deuren gebeurt en nodig moet blijven zal zo zijn omdat dit het daglicht niet kan verdragen. Anders hoef je het niet achter gesloten deuren te doen. Dat ze politiek veel invloed hebben is uitgebreid gedocumenteerd en zijn genoeg goede boeken over geschreven. Dit valt niet eens te ontkennen. Dat een ruime meerderheid van de vrijmetselaars geen idee heeft waar ik het over heb verbaasd mij niks. Zoals in elke piramide weet alleen de top hoe het echt zit. Daar zit de meeste kennis. Ook al zo duister, dit zullen ze niet zomaar delen, nee, je moet eerst jarenlang jezelf omhoog werken net zoals in een bedrijf. Leuk is dat, als die kennis zo goed en fantastisch is maak het dan openbaar en hou het niet schijnheilig voor jezelf.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik ben geen aangesloten vrijmetselaar. Wel zijn een aantal kenmerken die de vrijmetselarij verkondigd passend op de manier hoe ik in het leven sta.
   Ik ben een vrijdenker die zich zeker niet doctrinair opstelt. De beperkingen die mij opgelegd worden door externe factoren doen mijn adrenaline dan ook naar kookpunt brengen.
   Veel mensen gedragen zich als kuddedier zonder zich maar te beseffen waar ze mee bezig zijn zonder na te denken welke consequenties een handeling kan hebben, reageren laconiek, apathisch wanneer het hun naaste samenleving treft of volgen een emotionele stroom als een stel blatende schapen die over de dam gaan. Veel mensen kennen het excuus om onder hun daden en verantwoordelijkheden uit te komen.
   "Vrijmetselaar" het klinkt mij goed.
   Ik snap heel goed dat je hierbij niet alles in de openbaring brengt als je zeker concreet zaken wil beïnvloeden, helaas door het eerder genoemde beseffen en volgen zal begrip geen kans krijgen.
   Ook de angst dat er een misbruik gemaakt wordt van eigen leden als zaken niet openbaar zijn is begrijpelijk.
   En wat betreft je aansluiten bij een groep ... tja eigenlijk is je dat weer confirmeren aan, een kerk, een vereniging, regels etc.
   Het mooie van de vrijmetselaars lijkt mij dat je met name op zoek bent naar je eigen ik, zonder verplichtingen in alle vrijheid .... heb je daar een "club" voor nodig?
   Mijn angst: Ik wil graag veranderen en verandering naar iets beters, dat kan ik niet alleen ....zullen de Vrijmetselaars mij dat brengen of is het een club van veel woorden en weinig daden?

   Verwijderen
 10. waar veranderd de daad tot iet goeds?
  hoeveel kan ik veranderen om de tendens van omgang met elkaar te verlgen?
  zoveel is nodig! hoe hel ik meer!?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ik hou me de laatste tijd veel bezig met de vrijmetselaarij wat mij van kinds af aan al boeide en iets brandt in mij om mezelf aan te melden maar ik ben een laag opgeleide terug getrokken verlegen persoon en twijfel of het niet teveel van mij zou eisen.

  BeantwoordenVerwijderen