zondag 17 april 2011

Impressie Open Huis Vrjmetselarij Den Haag 16 april 2011

 vrijmetselarij Den Haag

Gisteren hielden de Haagse vrijmetselaarsloges Open Dag. Ook aanwezig was  Anne Marie de Haan die ik van twitter ken. Zij heeft een aardige persoonlijke  impressie over de bijeenkomst geschreven die ik u niet wil onthouden. 

Mocht u naar aanleiding van de Open Dag lid willen worden, zie  "Hoe word je lid".

Rudolph Kroon

Voorzittend Meester

----------------------

Anne Marie de Haan

Vrijmetselarij geen enge sekte
Zaterdag 16 april 2011 bezoek ik de open dag van de Haagse loges van de vrijmetselarij. Geen geheimzinnig magisch genootschap dat dodelijke rituelen uitvoert, maar normale intelligente mensen uit alle lagen van de bevolking. Vrijmetselarij is dus niet wat de meeste mensen ervan denken, drukken twee weefsters (vrouwelijke vrijmetselaars) mij op het hart. Wat is vrijmetselarij dan wel? Lees verder.

1 opmerking: