zondag 15 juli 2012

Werken in drie Graden

29 oktober 2012
Avond voor belangstellenden
L'Union Frédéric


 (overgenomen van de Ordesite)


Essentieel kenmerk van de werkwijze van de vrijmetselarij is het symbolische stelsel van de drie graden van leerling, gezel en meester, naar analogie van de graden in de middeleeuwse bouwgilden.

Leerling Gezel Meester

Ieder logelid doorloopt dit gradenstelsel, dat de symbolische groei van persoonlijk inzicht en geestelijke verdieping weergeeft. Bij toetreding vindt aanneming plaats in de symbolische graad van leerling-vrijmetselaar. Na ongeveer een jaar volgt de bevordering tot gezel, een jaar daarna de verheffing tot meester. Het vrijmetselaarswerk wordt ook wel maçonniek genoemd, naar het Franse woord ‘maçon’ voor vrijmetselaar. Naast het drie-gradenstelsel bestaat nog een aantal maçonnieke werkwijzen, de zogenaamde ‘vervolgpaden’.Werken in een broederschap
Minimize
In artikel 1 van de grondwet van de Orde van Vrijmetselaren wordt gesteld dat de vrijmetselaar samen met andere vrijmetselaren werkt aan zijn persoonlijke vorming, met behulp van symbolen en ritualen. “Deze symbolen en ritualen zijn door de traditie gegeven; zij worden door de vrijmetselaar naar eigen inzicht geïnterpreteerd,” aldus deze beginselverklaring. 

De gezamenlijke arbeid stimuleert hem ook naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving. De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen. Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die hij ziet als een te voltooien bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is. Hij verricht die arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als Opperbouwmeester des Heelals. De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.”Werken in de samenleving
Minimize
Mozart
Goethe
In de loge doet ieder op eigen wijze inspiratie op. Uitdrukkelijk wordt de leden voorgehouden die inspiratie tot uiting te brengen in het eigen bestaan in ‘het Westen’: de maatschappij buiten de logemuren. De vrijmetselaar krijgt daartoe twee belangrijke aansporingen mee van de voorzitter van de loge: “Op u komt het aan!” en “Doet u als vrijmetselaar kennen in het Westen”.
Loges zijn geen service-clubs: de Nederlandse vrijmetselaar wordt geacht individueel uitvoering te geven aan deze opdrachten. In loges zijn mannen verenigd van zeer uiteenlopende religieuze en politieke overtuiging. Het wordt aan henzelf overgelaten op welke wijze zij een bijdrage leveren aan het bouwwerk van de samenleving. Anders dan in Angelsaksische landen, wordt in Nederland vrijwel nooit ruchtbaarheid gegeven aan de steun die de vrijmetselarij collectief aan goede doelen en charitatieve projecten geeft. 
Vele kunstenaars, politici en denkers van naam hebben in hun werk inspiratie ontleend aan hun beleving van de vrijmetselarij. Zo hebben vrijmetselaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de Franse Revolutie, de inhoud van de ‘Bill of Rights’ van de Verenigde staten en de omverwerping van koloniale regimes in Midden- en Zuid-Amerika. Uitdrukkelijk worden binnen de loges echter sectarisme en partijpolitiek geweerd.
Uitnodiging
Minimize
Wie belangstelling heeft voor het vrijmetselaarschap, kan zich voor een eerste kennismaking bij de Haagse Loge L'Union Frédéric in Den Haag. Voor contactgegevens, klik hier.   .

4 opmerkingen:

 1. Kunt u mij duidelijk maken wat de meerwaarde van de Vrijmetselarij is? Zal ik zonder hun geen goed mens zijn?En waarom die beslotenheid als er niets te verbergen valt? Ik blijf het maar raar vinden.Wat bedoel is het volgende: Ik ben christen maar ik ben,volgens jullie,dan gevangen in een dogma maar wat is daar mis mee als mij dat een beter mens maakt? Wat kunnen jullie dan nog toevoegen?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Geachte heer / mevrouw,

  Dank voor uw reactie. Ik heb uw vragen in de vorm van een blogje beantwoord. zie http://vrijmetselarij.blogspot.nl/2012/07/christelijk-dogma-en-beter-mens.html

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Geachte heer Kroon,

  Niet zonder enig leedvermaak het volgende:Illuminaten (ook Illuministen of Illuminati) is de aanduiding voor verschillende historische 'geheime' genootschappen. De oudst bekende hiervan is het Spaanse genootschap Alumbrados (letterlijk: de verlichten). Deze groep hield zich in de 16e en 17e eeuw bezig met het innerlijk leven en de mystiek. Hiernaast bestond er in Frankrijk een groepering die onder invloed stond van Arabische mystiek, het werk van Erasmus, de moderne devotie en het quiëtisme en die antihiërarchische ideeën aanhing. Deze groeperingen kwamen vanaf 1527 zwaar onder vuur te liggen door de activiteiten van de inquisitie. Velen werden ten onrechte vervolgd, net zoals de Tempeliers en de katharen. De bekendste Illuminaten zijn lid van de door Adam Weishaupt in het leven geroepen "Orde der Volmaakbaren". Tot deze groepering behoorden onder andere Herder en Goethe.
  De oorsprong voor de naam Illuminati is onduidelijk. In het Latijn betekent Illuminati letterlijk 'de verlichten'.

  Goethe was dus duidelijk lid want pas later werd hij lid van een loge.Ja, de illuminati bestaan nog steeds,althans de geest ervan.Wellicht herkent u veel van hun gedachtegoed terug in uw loge.Ik hoop het:)

  Met oprechte en vriendelijke groet,

  Nomen Nescio

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Geachte heer / mevrouw,
  U stuurt mij vaker berichtjes. Ik zou het plezierig vinden indien u uw naam vermeld zodat ik niet met een anoniem persoon hoef te discrimineren. Ik hou niet zo van anonimiteit en geheimzinnigheid.Vandaar ook dat ik met naam en toenaam openlijk over de vrijmetselarij informatie geef.
  maar goed, terug naar uw vraag. Nee, ik herken niet zo veel van de illuninati in de vrijmetselarij, maar dat kan ook komen omdat ik er niet veel van weet en het mij ook niet veel interesseert. De vrijmetselarij heeft niet met de illuminati te maken. Omgekeerd wilde de illuminatie wel met de vrijmetselarij geassocieerd worden. Dat Goethe vrijmetselaar was wil niet zeggen dat de vrijmetselarij banden met de vrijmetselarij heeft. De vrijmetselarij heeft ook geen banden met de biljartvereniging waar ik lid van ben. Desondanks wordt regelmatig de vrijmetselarij, met name in spannende boeken, wel met de vrijmetselarij in verband gebracht.

  BeantwoordenVerwijderen