zaterdag 30 april 2011

Het raadsel der vrijmetselarij. 12 mei 2011 lezing in Castricum

vrijmetselarij Den Haag

Artikel overgenomen uit het Nieuwsblad van Castricum 28 april 2011

 
CASTRICUM - Vrijmetselarij, is dat een genootschap met zoveel mysterie dat het de inspiratiebron vormt voor tal van bestsellers? Een club met zoveel macht dat die door dictaturen wordt beschouwd als een van de grootste vijanden? "Nee hoor" zegt Henk van den Boogaard, voorzitter van de loge in Castricum, "Het is gewoon een groep mensen die werkt aan persoonlijke ontwikkeling en elkaar daarbij ondersteunt."
Rond vrijmetselarij hangt een zweem van geheimzinnigheid. Daarom houdt de Castricumse Loge Branding op 12 mei een open avond in De Eenhoorn . Vrijmetselaar Adriaan Koopmans zal dan in een enthousiaste lezing een tipje van de sluier oplichten.Een belangrijk ingrediënt voor de vrijmetselaar is vrij denken, zelf beslissen. "In de loge steunen de leden elkaar hierin" vertelt Van den Boogaard. "Dat betekent ook dat er op een unieke manier met elkaar wordt gecommuniceerd. Een deel van de activiteiten is dat elk lid regelmatig een lezing houdt over iets dat hem sterk bezig houdt. Deze voordrachten leiden niet tot discussies of twistgesprekken, maar tot een respectvolle vergelijking van kennis en standpunten. Zo kom je tot verrijking en versterking van je eigen houding in het dagelijkse leven. Die lezingen gaan over de wereld om je heen of spirituele onderwerpen. Soms echter komen heel persoonlijke zaken aan de orde die natuurlijk alleen in de beslotenheid van de loge kunnen worden besproken. Wellicht dat dit de exclusiviteit, en de 'geheimzinnigheid' van de vrijmetselarij, al grotendeels verklaart: respect voor elkaars privacy. Een gegeven dat zeker in deze tijd zeldzaam kan worden genoemd."
Op de open avond kan iedereen kennis maken met deze manier van communiceren. De zaal zal op geëigende wijze zijn ingericht. Elke bezoeker kan vragen stellen.

Bouwsymboliek
 
 De Castricumse loge komt bijeen in De Eenhoorn in Bakkum
Deze specifieke manier van omgaan met elkaar bestaat officieel al bijna drie eeuwen en heeft wortels tot in de oudheid. Eigen aan de vrijmetselarij is ook het gebruik van bouwsymbolen die het proces van persoonlijke groei verbeelden en onderbouwen. Die bouwsymboliek hangt samen met de sterke opkomst van deze beweging in de 18e eeuw toen vele grote steden over de hele wereld opnieuw, in steen, werden herbouwd. Tot dan toe waren de houten nederzettingen een makkelijke prooi van de vlammen. Londen bijvoorbeeld, brandde in 1666 voor de tweede keer die eeuw af. De belangrijkste architect van de wederopbouw was Christopher Wren, die ook sterrenkundige en filosoof was. Toen het laatste en meest indrukwekkende gebouw, de St Paul's Cathedral, in 1717 door hem was voltooid, was geheel Londen in steen opgetrokken. Voor deze geheel nieuwe klus, waren van heinde en ver behalve bouwmeesters, ook kunstenaars, leden van gilden, filosofen, schrijvers en wetenschappers bijeengekomen in de bouwloodsen, de lodges. Voor het eerst waren het ook mensen van álle gezindten, van alle religies. Daarmee zette deze groep zich af tegen de adel en de verschillende kerkelijke instellingen die elkaar in die periode op leven en dood bevochten. Het nieuwe Londen ondervond over de hele wereld bewondering en navolging. De stad was het bewijs dat een gezelschap met gewone burgers de mooiste zaken tot stand konden brengen.

Prettig gestoord
Dit constructieve proces, als gevolg van het regelmatige, respectvolle contact en samenwerking tussen mensen die anders vaak vol onbegrip tegenover elkaar stonden, was uitstekend bevallen. Dat wilden de deelnemers na de voltooiing van Londen blijven voortzetten. Zo gebeurde het dat vanaf 1717 dit reguliere overleg en samenzijn werd voortgezet onder de naam Freemasons in één grootloge, geleid door de eerder genoemde architect Wren. Deze maçonnieke 'aartsvaders' waren zowel serieuze wereldverbeteraars als prettig gestoorde lieden, die de gezelligheid van een club combineerden met een serieuze, stevige en goed georganiseerde organisatie. Binnen enkele jaren waren er dan ook tientallen vrijmetselaarsloges in Londen met duizenden leden. In 1756 volgde de oprichting van de Nederlandse grootloge.
De vrijmetselarij onderscheidde zich vooral door een kern van vrije burgers. Om een paar bekende te noemen: Newton, Mozart, Voltaire en in Nederland Multatuli, Philips en Drees. Maar de loge kreeg nog meer aanzien doordat toch ook veel edelen zich aanmeldden. De Engelse Koning Charles was er lid van. Ook de meeste grondleggers van de Verenigde Staten, waaronder George Washington, waren vrijmetselaar.

Aantrekkingskracht
Waarom heeft deze groepering zo'n aantrekkingskracht? Hoe komt het dat een relatief kleine plaats als Castricum inmiddels al 36 jaar een eigen loge heeft? Wat is het geheim? De huidige voorzitter, Henk van den Boogaard, heeft misschien een antwoord: "Al kan ik nog zo vermoeid zijn, na een vrijmetselaarsavond is mijn hoofd weer heerlijk helder. Dan is mijn accu weer helemaal opgeladen."
Zoals gezegd, kan elke gewone burger lid worden. De vrijmetselarij kent mannen-, vrouwen- en gemengde ordes. De loge Branding is een mannenorde. Het is een rijk geschakeerd gezelschap afkomstig uit alle lagen van de bevolking van Castricum en wijde omgeving. Op 12 mei is iedereen welkom om kennis te maken. De avond met lezing vindt plaats in gebouw De Eenhoorn, 2e Groenelaan 5 in Bakkum, en begint om 20 uur. De toegang is vrij.
Website Loge Branding zie hier.Wilt u een keer een comparitie (bijeenkomst met lezing) in Den Haag bij Loge L'Union Frédéric bijwonen?
Mail mij. rvb.kroon@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten