zaterdag 2 februari 2013

De geschiedenis van de vrijmetselarij


Nadat de vrijmetselarij vanaf ca. 1600 in Schotland, Engeland en Ierland tot ontwikkeling was gekomen besloten in 1717 vier in Londen gevestigde loges om samen te gaan werken en een zogeheten grootloge te stichten. Aan de hand van beschikbare oude documenten heeft een commissie onder leiding van de predikant James Anderson het wetboek voor deze eerste grootloge opgesteld. Dit document werd in 1723 gepubliceerd nadat het door de grootloge was goedgekeurd. Deze Constitutions of the Free-masons hebben als voorbeeld gediend voor de regelgeving in vrijwel alle andere landen toen de vrijmetselarij daar tot ontwikkeling kwam .( Voor meer achtergrond, klik hier)

In Nederland.

geschiedenis vrijmetselarij
 De eerste loge werd in 1734 opgericht in Den Haag. De vrijmetselarij in Nederland is in haar beginjaren sterk in haar rituele ontwikkeling beïnvloed vanuit Frankrijk. Nederlandse vrijmetselaren duiden zichzelf dan ook wel aan als maçons; het zelfstandig naamwoord maçonnerie en het bijvoeglijk naamwoord maçonniek wordt frequent gebruikt in de Nederlandse vrijmetselarij.
In de daaropvolgende jaren werden in tal van plaatsen loges opgericht. Als stichtingsjaar voor de Nederlandse vrijmetselarij geldt 1756. Toen besloot een tiental in ons land gevestigde loges tot oprichting van de ‘Groote Loge der Zeeven Vereenigde Nederlanden’ met als standplaats Den Haag. Na de bevrijding van het Franse juk in 1813 werd de huidige benaming ‘Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden’ gekozen. Kortheidshalve is ze in het vervolg van dit boekje de Orde genoemd.

Internationaal

 Iedere erkende grootloge is autonoom. Zij is uitsluitend bevoegd binnen haar eigen rechtsgebied en over de loges die onder haar ressorteren. Wel onderhouden deze grootloges vriendschappelijke betrekkingen, maar die hebben een vrijblijvend karakter. Er is dan ook geen sprake van een internationaal overkoepelend bestuur of een internationale grootmacht die de vrijmetselarij over de hele wereld zou dirigeren. De Nederlandse Orde onderhoudt vriendschappelijke betrekkingen met circa 150 grootloges over de gehele wereld. 
Als vrijmetselaar ben je in alle loges waar ook ter wereld, als visiteur (gast) van harte welkom.

<<< terug

Geen opmerkingen:

Een reactie posten